‘Szolgáló’

Ügyviteli Rendszer

 

 

 

RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE

és egy

ISMERTETŐ

a rendszer menüjéről.

 

 

© eMeL Bt. & Moravecz László  


 

 

A rendszer hardver-szoftver igénye:

 

Hardver: A rendszer minden IBM PC kompatibilis számítógépen futtatható. A programok elindulnak XT vagy 286-os gépeken is, de az elfogadható sebességhez minimálisan 386-os számítógép szükséges.

A rendszer merevlemez igénye telepítés után 15 Mbyte, később a felvitt adatok mennyiségétől függ. Általánosságban 50-100 Mbyte mindig elegendő. Legalább 640 Mbyte memória szükséges, de a program kihasználja az ennél több memóriát a programfuttatás gyorsításához.

Mind a mátrix, mind a tintasugaras vagy lézer nyomtató használata megoldott a rendszerrel.

 

Szoftver: A programok DOS operációs rendszer alatt futtathatók.

A MS-DOS minden változata megfelelő a 3.3 változattól kezdve, de a 2000-év problémája miatt a MS-DOS 6.22 ajánlható. A program tesztelésre került más operációs rendszerek (PC-DOS, DR-DOS) különböző változatai alatt is és hibátlanul működtek.

A programok futtatható Windows munkaasztalról DOS ablakban, ikonra kattintással és tesztelésre kerültek OS/2 operációs rendszer DOS ablakában is.

Windows vagy OS/2 esetén lehetséges a program több példányát egyidejűleg elindítani és ekkor a rendszer úgy viselkedik, mintha egy hálózatban található több számítógépen futna, de csak egy monitorral és billentyűzettel férhetünk hozzá.

A hardver és szoftver igényről részletesen lásd a HWSW.DOC szöveget.

 

Futtató környezet:

 

A rendszer mind egyéni DOS-os vagy Windowsos munkahelyen, mind DOS-os vagy Windowsos hálózati munkahelyen telepíthető.

DOS-os szólógép esetén a telepítés után azonnal használható a rendszer (az automatikus indításra vonatkozó kérdéssel vagy az SZ batch paranccsal). DOS-os NOVELL hálózati munkahely esetén csak a supervisor ill. korlátozásoktól mentes jogú bejelentkező személyek tudják azonnal használni a rendszert az SZ batch parancs használatával, de akkor a hálózat bármelyik munkahelyén. Mindenképpen indokolt a bejelentkező (login) nevek és jelszók kialakítása erről a KS0022.INF dokumentációkban részletes információk találhatók.

Windows-os szóló munkahelyen a telepítés után a  WMINSW31.DOC (Windows 3.1)  illetve WMINSW32.DOC (Windows 95,98,NT,2000) dokumentumokban olvashat.
Windowsos munkahely esetén a Novell vagy Windows hálózatban a fenti dokumentumokban meghatározott módon kell elkészíteni a rendszer programjait indító ikont, de a meghatározott úton a lemezegység egy hálózati munkahelyen illetve szerveren található.

 

Telepítés:


A Szolgáló rendszer programjai 3 1/2-es floppy lemezeken érkeznek meg. A floppy lemezekről kell telepíteni a programokat a munkahely lemezegységére illetve a hálózat fő gépének lemezegységére.

A floppy csomagban egy TELEPITÉS és több PROGRAM címkéjű lemez található. A rendszer telepítése a TELEPITÉS floppyról történik. A sikeres telepítés után a megjelenő menüből az Új program változat betöltése menüponttal tölthetők be a PROGRAM feliratú lemezek vagyis a rendszer felhasználói programjai.

A telepítés elindításához a rendszer használatára kijelölt winchester lemezegységen kell állnunk (pl. C: önálló munkahely esetén, pl. F: hálózati munkahely esetén). A lemezegység meghatározása után az A:INSTALL parancs kiadásával a telepítés elindul.

A szokásos ellenőrző kérdésekre értelemszerű választ kell adni (pl. a       A rendszer telepítése elkezdhető ?  /N/Igen/ ? kérdésre igen a válasz). Két a rendszer érintő kérdést tesz fel a program a telepítés folyamán.

Az egyik a CONFIG.SYS file felülírását teszi lehetővé (Engedélyezi a CONFIG.SYS felülírását a megkívánt minimumra ? /N/Igen/).
Ha a számítógépen ezt az egy rendszert futtatjuk és nincs lehetőség a számítógéphez értő ember igénybevételére a CONFIG.SYS file beállítására, akkor igen a válasz, egyébként -általában és javasoltan- nem választ adjunk erre a kérdésre.
Szóló gépre telepítéskor (tehát hálózati munkahely esetén nem) és ha nem Windows alatt akarjuk futtatni a DOS ablakokat, akkor az alábbi kérdésre igen a válasz:

Kéri a rendszer automatikus indítását a gép bekapcsolásakor ? /Nem/I/

 

A telepítésről részletesen lásd a TELEPITES címkéjű floppyn található INSTALL.DOK szöveget. Ezen valamint a rendszer más dokumentációiban megtalálható a CONFIG.SYS javasolt beállítása is.


A rendszer használatához kapcsolódó alapvető információk :

 

A rendszer szerteágazó szolgáltatásai és nagyon sok rendszerkörnyezetben futtatható igénye miatt az egyes részfeladatokat ellátó szolgáltatásokat önállóan csoportosítottuk és egy önálló program (EXE file) formájában használjuk. Az egyes programok indítását egy menü rendszer teszi kényelmessé. Ez a menürendszer szövegszerkesztővel egyéni igényeknek megfelelően módosítható is.

A menüző program szükséges a programok használatához, mert számos környezeti beállítást és használati szolgáltatást a programokkal együttműködve a menüző program végez el.

Az egyes programokba belépve ismét egy, a program szolgáltatásaira vonatkozó menüt kapunk. Ennek használata a programválasztó menüvel kapcsolatban leírttal megegyező. Az éppen használt menüpontról a jobb felső sarokban kapunk információt. A dokumentációkban az egyes szolgáltatásokat az azonosító menüpontjaikkal azonosítjuk. Pl. a 2.2.1 menüpont az anyagmozgás bizonylatok felvitelét jelenti. Az elején található 2.2 a program azonosítója és a programon belül az 1-es menüpont a 2.2.1. (A gyakorlati használatban ez egyszerűen látható.)

 

A rendszer nagyon összetett, nagyon sok feladat megoldására képes. Ez nem egy egyszerű a számítástechnikai boltok polcáról levehető típusprogram. Az egymásnak gyakran ellentmondó igények megvalósítását paraméterezés használatával oldjuk meg. A program által használt adott szolgáltatás lényegesen eltérő, a helyi igényeknek jobban megfelelő lehet a megfelelő paraméterezéssel. A rendszer nyitott, a szolgáltatások intenzíven paraméterezettei illetve kódokra, tárolt adatokra támaszkodnak így gyakran a program szerzői által nem tervezett feladatok ellátására is alkalmassá tehető. Sok esetben a dokumentációban leírt illetve a használat folyamán megismert információkon túlmutató ismeret szükséges az elvárt működési módnak megfelelő paraméterezéshez, ilyenkor kérje az eMeL Bt. alkalmazottai vagy helyi képviselői tanácsát.

 

A rendszer programjainak illetve az egyes szolgáltatások használatát korlátozni lehet a bejelentkező személy illetve a munkahely által. Lehetőség van arra, hogy az egyes felhasználók személyre szóló programválasztó menüt kapjanak és hogy a használatra engedélyezett programok szolgáltatásainak használatát személyre szólóan engedélyezzük illetve tiltsuk.

 

Néhány szolgáltatás megtalálható több programon belül is. Ennek célja, hogy lehetőség legyen az adott munkafolyamathoz tartozó, az ahhoz szükséges szolgáltatásokat egybe fogó programok használatára. Erre jó példa a 8.1 program, ami a bolti értékesítéshez szükséges szolgáltatásokat fogja egybe.

 

Belépés a rendszerbe:

 

A rendszer főmenüje az SZ parancs begépelésével vagy a Novel LOGIN paranccsal történő belépéssel vagy a Windows munkahelyen a Szolgáló rendszert szimbolizáló ikonra kattintással történik.
 A rendszer elindítása után az alábbi vagy hasonló képernyő jelenik meg.

 

 

A menüben a mozgás a megszokott módon a fel-le nyilakkal illetve a menüpont begépelésével történik, a menüpont kiválasztása az Enter, a kilépés az Esc billentyűkkel történik.

A menü hierarchikus, a kiválasztott menüpontban vagy almenü nyílik vagy elindul egy szolgáltatás. A szolgáltatások között találhatók az ügyviteli feladatokat ellátó programok illetve segédszolgáltatások, pl. adatmentés, programfrissítés, stb. célra.

A menüző program használatát jelszóbekéréssel is lehet kontrolálni.

 

A rendszerhez tartozó programokról és menüpontokról lásd a KS0057.inf dokumentációs szöveget.


 

A rendszer programválasztó menüje:

 

A rendszer indulásakor és a használatot vezérlő adatok karbantartásakor illetve törzsadattárak használatához használjuk az alábbi programokat.

 

 

Az 1.1 programban vannak összefogva az általánosan használt törzsadattárak és általánosan használt speciális szolgáltatások.

Az 1.2 programban a speciálisabb, nem mindenki által, általánosan igénybe vehető adatok felvitelére, módosítására szolgáló szolgáltatások találhatók.

Az 5.2 programban a rendszer használatát vezérlő paramétereket, kódokat illetve egyéb adatokat tarthatjuk karban. Speciális, gyakran a rendszert teljességében áttekinteni képes és a vállalatnál használt ügyvitelt ismerő személy használatát tételezi fel ez a program.
Általában ez sem mindenki számára általánosan használt program.

az 5.3 programban a készletekkel kapcsolatos speciális szolgáltatásokat találjuk. A napi szokásos ügyvitelhez nem szükséges, a nyitókészlet felviteléhez és a készletekkel kapcsolatos (általában vezetői vagy megbízott jogokat is feltételező) különleges műveletekhez szükséges.

 

 

A rendszer napi szokásos munkájához szükséges, általánosan használt programok.

 

 

A 2.0 szolgáltatás számozása speciális, kilóg az eddig megszokottak közül. Mivel ebben és a 2.2 programban találhatók a legnagyobb mértékben bővülő programok, az eredetileg egyetlen programban található szolgáltatásokat két részre kellet bontani, mert a program mérete nagyon megnőtt és hasznosabbnak találtuk két programként használni.

A 2.0 programban vannak a munkafelvétel (2.1), mozgásbizonylat felvitel (2.2), munkadíj (beárazás) (2.3) felvitel, szolgáltatás számlázás(2.4), értékesítés számlázás (2.6) stb. feladatok.

A 2.2 programban találhatók az anyagmozgás felviteli (2.2.1) illetve az ezzel kapcsolatos egyéb az anyagforgalomra, készletre vonatkozó szolgáltatások.

A 3.2 programban a napi illetve havi zárás műveleteket végző szolgáltatások kerültek.

A 6.2 program csak speciális igények esetére kell.

A 7.0 program biztosítja a beérkező számlák likvidációjával kapcsolatos szolgáltatásokat.

A 8.1 program összevonva tartalmazza az értékesítéshez kapcsolódó programokat és néhány ezzel összefüggő egyedi listázót.

 

A felvitt anyagokból származó halmozó, elemző ill. ellenőrző listákat, szolgáltatásokat tartalmaz.

 

 

 

A 4.1 program a gyári garanciás szolgáltatások elszámolására szolgál. Speciális, csak az egyes elszámolási módoknak megfelelő szolgáltatást ad.

A 4.2 programban az anyagügyviteli feladatokkal kapcsolatos kimutatások, lekérdezések találhatók. Tipikusan innen készülnek a lezárt hónap adataiból készített feladások.

A 4.3 programban a számlázással, munkaszámhoz kapcsolódó feladatokkal kapcsolatos kimutatások, lekérdezések találhatók. Tipikusan innen készülnek a lezárt hónap adataiból készített feladások.

A 4.4 program összevonva a 7.0 programmal.

 

A rendszer használatával kapcsolatos speciális, ritkán végzett szolgáltatások igénybevételére.

 

 

 

Az 5.1 programban a leltározással kapcsolatos szolgáltatások, a leltár komplett lebonyolításának eszközét találjuk.

Az 5.5 program csak a készletek átárazásának igénye esetén szükséges.

A 9.1 programban számos idegen könyvviteli rendszerbe készíthetők feladások az adatkapcsolat megkönnyítésére, a kézi munka kikapcsolására.

 

--- © eMeL Bt. ---