Folyamatleírás: Raktár

 

·          Anyagbeérkezés.
A vásárolt anyagok mennyiségi és tartalmi ellenőrzése a szállítólevélhez vagy számlához. Az anyagok felkerülnek a polcra, a szállítólevél ill. számla alapján elkészülnek a számítógépes anyagbevételi bizonylatok.
A kinyomtatott bizonylatokat és a szállítási dokumentumot bevételezett anyagok összesen értékere és forgalmi adó összesenjére ellenőrizzük és összetűzve átadjuk a pénzügy/könyvelés felé.

·          Anyagértékesítés.
A raktárban megjelenik egy vásárló személy és egy igény.
A polcról leemelt anyagokat, árúkat anyagértékesítés mozgásnemmel kivezetjük a készletről, a vásárló adatainak rögzítésével együtt. Ha az esemény szállítólevél jellegű és a számlázás később követi az anyagok átadását, akkor az anyagmozgás bizonylatot kinyomtatjuk és ennek egyik példányán átvetetjük az anyagokat. A bizonylat már tartalmazza a számla érték adatait és a vevő adatokat.
Ha nem csak szállítólevél, akkor nem kell az anyagmozgás bizonylat kinyomtatása, hanem azonnal elkészítjük az anyagértékesítési számlát.

·          Fizető vagy utókalkulált szolgáltatás anyagfelhasználása illetve rezsimunka, belső munka anyagfelhasználása.
A raktárban megjelenik az anyag átvevője (pl. szerelő vagy karbantartó, takarító stb.) egy munkalapot ad át és anyagot igényel.
A polcról leemelt anyagokat anyagfelhasználás mozgásnemmel kivezetjük a készletről egyidejűleg a mozgásbizonylaton a munkaszám megadásával megterheljük a munkaszámot az anyag értékével.
Vagy azonnal, az anyagok elvitele előtt kinyomtatjuk a mozgásbizonylatot, amit az átvevő aláírhat (ekkor ráírjuk a munkalapra a mozgásbizonylat kontrolszámát), vagy az átadott anyagok főbb jellemzőinek munkalapra felvezetésével átadjuk az anyagokat. Ha a számítógépes feladatot már elláttuk, azonnal visszaadható a munkalap. Ha csak a munkalapra felvezetés történt meg, akkor a számítógépbe vitelig a munkalap a raktárban marad.

·          Technikai készletmozgások.
A művelet engedélye alapján az érintett anyagtételekről mozgásbizonylat készül.

 

Az anyagmozgás bizonylatok zárt rendszert képeznek.
Minden anyagmozgás bizonylat módosítja a leltári készletet és a könyvviteli készletértéket. Az anyagmozgás bizonylatok megjelennek a könyvviteli feladásokban.
A beszerzés műveleteknél a pénzügy ill. könyvelés ellenőrzi, hogy a beérkezett anyagok gépbevitele megtörtént. A havi listákon ellenőrizni kell a beszerzések stornó műveleteinek jogosságát. Az értékesítés és fizető szolgáltatás mozgások esetén a vásárló, az igénybevevő ellenőrzi a jogosságát és a kifizetéssel zárja a rendszert.
Rezsi munkaszámos kiírásoknál a rezsimunkaszám gazdája ellenőrzi (legalább havonta) a munkaszámára kiírt anyagok helyességét a visszajelentő listákról. Utókalkulált ill. belső munkaszámoknál szintén a feladat gazdája, a feladat zárásakor illetve időközönként ellenőrzi a felvitt anyagok valóságtartalmát a visszajelentő listákról. A technikai anyagmozgásokat (kis tételszám) a főkönyvi könyvelés ellenőrzi a főkönyvi feladás lista alapján.

Minden anyagforgalom ellenőrzésre került, így a zárt rendszer miatt a gépi raktári készlet a leltár alapja és meg kell egyezzen a könyvviteli készlettel.


--- © eMeL Bt. ---