A 'Szolgáló' rendszer mûködése áramszünet esetén.

 

  A "Szolgáló" rendszert tervezésekor úgy alakítottuk ki, hogy szünetmentes áramforrás hiánya esetén is mûködôképes legyen. A rendszer mûködése nem követeli meg a szünetmentes áramellátást, de a hatékony munkához ez elengedhetetlen.

  Az áramszünet a rendszerben két hiba forrása lehet. A program megszakadásakor, ha adatbázis írási müveletet végzett a program, akkor az egymáshoz kapcsolódó primitív müveletek megszakadhatnak és gyakran "elromlik" az adattárak rendezettsége. Mivel ez a hibás állapot hatásaiban jelentkezik és néha nehéz észrevenni, megállapítani a hiba okát, ez további gondok forrása lehet. A hibás rendezettségek következtében az egyes ügyviteli kimutatások eltérhetnek egymástól, azonos adattárakból egy késôbbi idôpontban már más eredményt kapunk. Áramszünet esetén az érintett adattárak rendezettségeit mindíg újra kell rendezni. Mivel nehéz behatárolni a hibás rendezettségeket célszerû az összes adattár újrarendezése, ami természetesen már jelentôsebb idô és a dolgozók számára holtidô, a vállalat számára veszteséget jelent.

  A program megszakadása olyan esetekben, amikor a programnak több adattárban kell egymással összefüggô mûveletet végezni még veszélyesebb. Ezt a szakirodalomban tranzakciónak hívják. A tranzakció megszakadása esetén a rendezettségek újrarendezése nem hozza meg a végsô megoldást, hiszen nem csak a rendezettségek sérülhettek meg, hanem az adattárak konzisztenciája is sérülhetett. Ekkor olyan események fordulhatnak elô, hogy pl. a készlet adattárból leemelte a program az anyagot, de a mozgás adattárban nem keletkezett bejegyzés és bizonylat sem készült; vagy pl. a számlázáskor a számlaadattárba a számla bejegyzésre kerül. de a munkaszám adattárból nem törlôdik, igy mégegyszer kiszámlázható.

   A tranzakció hibákra a programok figyelmeztetnek, erre a programokba egy speciális adminisztrációs rendszert építettünk be. A hiba jelzését követôen kézzel kell helyreállítani a korrekt állapotot. Ez megvalósítható, a rendszerbe beépítésre kerültek az ehhez szükséges eszközök, de sok emberi munkát és nagy figyelmet kíván. Ha emberi tévedés, figyelmetlenség következtében a javítás nem történik meg vagy nem teljeskörû, akkor ez ügyviteli hibák forrása lehet és ekkor az egyes egymással kapcsolatos kimutatások számai nem pontosan fedik egymást. A javításra használható eszközöket nem javasolt "avatatlan kézbe" adni, engedélyezni ezek használatát mindenki számára, hiszen ezekkel figyelmetlenségbôl, komoly adatbázis módosításokat és ezzel hibákat lehet elôidézni. Pl. a direkt készlet módosítás program használata egy raktáros kezében az anyagi felelôsség elmosásának lehetôségét teremti meg, amire csak az elôzô hónap listáinak a záró és az aktuálisan lehozott hónap listáinak nyitó értékének eltérése jelez.

 

  A fentiek alapján, minden olyan üzemben, ahol az áramszünetek száma a havi egy-két alkalmat eléri vagy meghaladja ajánlatos a szünetmentes áramforrás beszerzése és ezzel a munka hatékonyságának, pontosságának javítása. A szünetmentes áramforrások ára jelenleg olyan alacsony, hogy semmiképpen nem indokolt hosszútávon emberi munkaidôt elvesztegetni a hiánya miatt bekövetkezô javításokra.

  A hálózatba kapcsolt munkahelyként használt számítógépekre is a fent leírtak vonatkoznak. A hálózat vezérlését ellátó SERVER gépet azonban mindenképpen szünetmentes áramforrásal kell ellátni, mivel ennek feladatából kifolyólag memóriában kell tárolnia idôlegesen a lemezegységre írt adatokat (cache memória) és a felírást pl. a Novell nem az érkezés sorrendjében, hanem hatékonysági indokoknak megfelelôen optimalizálva végzi idôbeli elcsúsztatással. Ha egy server gépen áramszünet következtében adatok vesznek el, akkor a kár mértéke sokszorosa lehet az egyes munkahelyek áramszünetébôl származó kárnak és minden munkahely munkafolyamata károsodik. Ebben az esetben a programokba épített tranzakció megszakadás figyelés sem korrekt, hiszen a lemezre irás nem követi a tranzakció idôbeni lefolyását.

 

A számitógápek, hálózati kábelek meghibásodása vagy pl. egy munka közbeni számítógép kikapcsolás az áramszünettel azonos súlyú hibák forrása lehet.