A 2004.05.01-i törvényi változásoknak megfelelő programmódosítások és azok használata a
a Szolgáló rendszerben.

 

 

A Szolgáló rendszer programjai a 2004.05.01-i törvényi változásoknak megfelelnek. A 2004.04.28 vagy azt követő dátummal kiadott programok tartalmazzák az alábbiakban leírtakat.

 

A programokban lehetőségünk van a vevő (ill. a szolgáltatást igénybevevő) adószámának és/vagy közösségi adószámának a számlára kiíratására illetve, ha az eladó és a vevő egyaránt rendelkezik közösségi adószámmal, akkor az új adószabályoknak megfelelő számla kiállítására. A forgalmi adó kimutatás már jelenleg is különválasztja a közösségi vevőnek kiállított számlák adóelszámolását, de a szükséges új elszámolási forma meghatározásának hiányában ezen számlákról forgalmi adó kimutatás jelenleg még nem készül.

 

Bár az eMeL Bt. Által megkérdezett adószakértők egyöntetűen azt állítják, hogy nem szükséges belföldi vevő esetén a számlára a vevő adószámának kiíratása, mivel a felhasználók egy része ezt igényli (és mivel felesleges kiírása sem szabálytalan), jelen programváltozat ezt lehetővé teszi.

 

A vevő közösségi adószámának kiíratása a számlára csak akkor szükséges (és csak akkor megindokolható), ha a mind a számla kibocsátó, mind a számla átvevő rendelkezik közösségi adószámmal. Ebben az esetben a számlán a forgalmi adó számítása is módosul, amit a program megfelelően kezel.

 

A szükséges változtatásokhoz az adattáblák tartalmát ki kellett bővítenünk, vagyis az új programok egy része már csak a 3.13 adatbázis verzióra áttérést követően indítható. Az adattáblák strukturájának módosítását most is automatikusan végzi a rendszer az új programok betöltésekor, a KS_StruM.exe program futtatásával.

 

Az új programok betöltése (és az átérés a módosított programok használatára) a szokásos módon, az „új programváltozat betöltése” menüpont kiválasztásával történik. Erről részletesen a BETOLT0.doc szövegben olvashat.

 

A programokat betöltheti az eMeL Bt-től kapott CD-ről, vagy a www.emel.hu honlapról történő filek letöltésével.

 

Ha a honlapról tölti le a programokat, akkor két módszer között választhat:

·     A letöltött állományokat CD-re írja és azt tölti be.

·     A letöltött állományokat a rendszer NEWS alkönyvtárába tölti.


 

A betöltött új programok használatba vétele.

 

Ha cégük rendelkezik közösségi adószámmal (kért és kapott ilyet az APEH-től), akkor az S_EUADOS paraméterbe írjuk be azt, ahogy ez az alábbi képen is látható.

 

 

Ezt követően el kell döntenünk, hogy kívánjuk-e használni a vevő adószámának bekérését és kiíratását a számlára.

Ha megadtuk a saját közösségi adószámunkat, akkor a vevők közösségi adószámának bekérése szükséges, ellenkező esetben pedig szükségtelen.

A rendszer automatikusan biztosítja, hogy ha az S_EUADOS (saját közösségi adószám) paraméter kitöltött, akkor bekéri a partner közösségi adószámát, de úgy következetes és jól követhető, ha a következő paraméterben ezt beállítjuk.

A két fajta adószám bekéréséről (vagyis hogy legyen-e ilyen bekérési mező a programban, tehát látható legyen-e a felhasználók számára) az S_PARTNP paraméter a következő képen látható sorainak beállításával kell intézkednünk.
I vagy N értéket adhatunk meg az Adószám és a Közösségi adószám paraméter sor beállításokban.

Ha I paramétert adunk, akkor bekéri az adószámot ill. közösségi adószámot, ha N-t adunk meg, akkor pedig nem kéri be ezeket az adatokat.

 

 

Ez a két paraméter (I/N döntés) mind a partner adattár, mind az ügyfél (rendszám) adattár használatára hatással van, sőt az anyagértékesítésnél történő vevő adatbekérésre is ezek határozzák meg a működési módot.

 

A működés egységbe szervezett, vagyis ha pl. a partnerben kitöltött az adat, akkor azt az ügyfél felvételkor megkapjuk illetve, ha az ügyfél adatainak felvitelekor módosítjuk valamelyik adószámot, akkor az a partner adattárban is átvezetésre kerül. Ugyanilyen módon a gépkocsi ill. az anyagértékesítés esetén.

 

Ha engedélyezzük a bekéréseket, akkor az alábbi adatbeviteli ablakokban láthatók a bekérési adatmezők, míg ha nem engedélyezzük (egyiket vagy mindkettőt), akkor az adott adatbekérési mező nem látható ill. használható.

 

 

Az partner adatok bevitelekor rendelkezésre álló az adószám mezők, mind a szolgáltatás számlákon megjelenítődnek (az ügyfél adatokhoz kapcsolódóan) mind az értékesítés számlákra kerülhetnek a partnerkód használatával:

 

 

Az anyagmozgás felvitelekor, a szokásos módon már a bizonylat kiírásakor felvihetjük az adószám adatokat:

 

 

Természetesen az értékesítés számlázása előtt még ellenőrizhetjük ill. módosíthatjuk az adószám adatokat:

 

 

A gépkocsi értékesítések esetén is az értékesítés számla elkészítése előtt van lehetőségünk az adószámok felvitelére.

Magánszemélyeknek készülő gépkocsi értékesítés számla esetén, ha a partnertörzset használjuk, akkor a partnertörzsbe felvihető további (pl. igazolvány szám, anyja neve stb.) adatok is szerepelhetnek a számlán.


 

Munkafelvitelkor a rendszám megadása után megtekinthető a rendszámhoz tartozó adószám adat, amint az az alábbi képen is látható:

 

 

Bármikor kérhető az adószám információ ismételt megjelentetése az <F10> gomb lenyomásával.

Ha az adószám adat nem megfelelő, akkor azt az ügyfél adattárban kell módosítani, vagyis a rendszám megadása után nem <Enter> gombbal lépünk tovább, hanem a <PgDn> gombbal, aminek hatására a fentebb látható 1.1.4.1 karbantartásba lépve módosíthatók az adószámok.

 

Az adószám és közösségi adószám módosítása az ügyfél adattárban vagy az anyagkiíráskor illetve a számlázás előtt egyaránt automatikusan módosítja a partnertörzsben szereplő adószámokat is, ha az adott esetben egy partner adatait szerkesztjük.

 

 

A számla készítésekor a program automatikusan felismeri azt az esetet, ha a számlakibocsátónak és a vevőnek is kitöltött a közösségi adószáma, és ennek megfelelően (a törvényeknek megfelelő módon) számítja az ÁFÁ-t a számlára.

 

Mivel a számlázással kapcsolatban ezen adómódosításokban a számlát helyettesítő okmány is megszűnik, a program automatikusan számlát bocsát ki ilyen esetekben is, vagyis az ügyvitelben vagy a kódokban emiatt nem szükséges módosítani, mégis a korábban számlahelyettesítő okmányként készülő bizonylatok automatikusan számlák lesznek.

 

--- © eMeL Bt. ---