Hasznos C függvények ;)


WStrTok


A standard könyvtárban található strtok() átirata a hívó által biztosított puferrel végzett munkára.

Replace of strtok() for use caller's buffer

 

Sample Source of using:


char * sStr = ”AAA, BBB \t CCC”;
char ** sSteps = &sStr;

char * sAAA = WStrTok(sSteps, ",;\t\r\n ");
char * sBBB = WStrTok(sSteps, ",;\t\r\n ");
char * sCCC = WStrTok(sSteps, ",;\t\r\n ");

sRet = WStrConcat(sCCC, ".", sBBB, ".", sAAA);
// return: ”CCC.BBB.AAA”


//---------------------------------------------------
char * NamesList = ”Joe, Bill,\t Ben\n Greg; Titiana”;
char * sName;
char ** ptrNamesList = &NamesList;

while ((sName = WStrTok(ptrMNamesList, " \n\r\t,;")) != NULL)
{ // loop: while exists new names in list
puts(sName);
puts(”\n”);
};Source of WstrTok.c

char * WStrTok(char **sTextPtr, const char *sTokens)
{ // (c) freeware from eMeL (Laszlo Moravecz) / downloaded from www.emel.hu/c_lang : Don't delete this line!
 if ((sTextPtr == NULL) || (*sTextPtr == NULL))
 {
  return NULL;
 }

 //

 char * sText = *sTextPtr;
 
 if (*sText)
 {
  char * sRet = sText;

  while (*sText)
  {
   if (strchr(sTokens, *sText))
   { // Found a token-end-marker, Set EOF for return founded token
    *sText = 0;
    sText++;

    while (*sText)
    { // Skip unnecessary token-end-markers before call again
     if (strchr(sTokens, *sText))
     {
      sText++;
     }
     else
     {
      break;
     }
    }

    break ;
   }
   else
   {
    sText++;
   }
  }

  *sTextPtr = sText;
  return sRet;
 }
 else
 {
  return NULL;
 }
}

Ezek a kódok szabadon felhasználhatók.
Remélem segítséget nyújtottam munkájához.
FreeWare C language code

Freeware from eMeL and Laszlo Moravecz

Last mod : 2004.10.13